Menu EN search-web

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

"Disident­ství“ prostě není profese, byť se mu člověk věnoval čtyřiadvacet hodin denně, ale je to původně a především určitý existenciální postoj.

Václav Havel, Moc Bezmocných, 1978

Anotace lekce

V úvodu lekce se studenti seznámí s pojmem pražské jaro 1968 a zasadí si do tohoto období Václava Havla, jenž prožívá úspěšné období na poli dramatiky a mimo jiné odjíždí do USA na premiéru své hry Vyrozumění. Brzy poté se ale politická situace mění, Československo je v srpnu 1968 okupováno vojsky Varšavské smlouvy, nastupuje přísný diktát komunistické strany řízený Sovětským svazem a období tzv. normalizace.

V lekci se studenti dozvědí o otevřeném dopisu Gustávu Husákovi, který Václav Havel píše v roce 1975, a dále o formování skupiny odpůrců režimu – tzv. disidentů, kteří společně proti totalitě bojují a snaží se v omezených podmínkách tajně vydávat zakázané knihy a rozvíjet neoficiální kulturu. Lekce končí v roce 1976, kdy režim tvrdě zasáhne proti hudebníkům undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. Tento proces silně poznamená i Václava Havla. O procesu a jeho důsledcích pojednává následující lekce č. 3.

Lekce 2 - Disident

Cíl lekce

  • pochopit politické události roku 1968 – od uvolnění po tvrdý nástup normalizace
  • ukázat postoj Václava Havla k okupaci i normalizaci a jeho důvody
  • ukázat praktiky, kterými se totalitní režim snažil omezovat lidská práva
  • zasadit život Václava Havla do kontextu českého disentu a načrtnout aktivity, kterými se disent do poloviny 70. let zabýval (budování alternativní kultury)

Metodické materiály

Četba z Václava Havla

V průběhu lekce se studenti seznámí s dvěma Havlovými klíčovými texty tohoto období – Dopisem Gustávu Husákovi a hrou Audience. Pokud máte ve výuce čas, pusťte si ukázku alespoň z jednoho textu a diskutujte o něm. Videoukázky naleznete na webové stránce www.cisthavla.cz a mají cca 5 minut. K ukázce je k dispozici i manuál pro učitele a pracovní list pro studenty – v něm jsou obsaženy návodné otázky, o kterých lze se studenty diskutovat.

Dopis Gustávu Husákovi – čte herec Lukáš Jůza

Audience – čtou herci Filip Kaňkovský a Radúz Mácha

Časová osa lekce

1967 Pražské jaro: období politického uvolnění v Československu (prosinec 1967 - srpen 1968)
1968 Premiéra Havlovy hry Vyrozumění v USA
1968 Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy (srpen)
1969 Upálení studenta Jana Palacha na protest proti okupaci Československa
1975 Otevřený dopis Václava Havla Gustávu Husákovi
1975 Vznik samizdatové edice Expedice založené Václavem Havlem
1975 Vznik legendární Havlovy hry Audience
1976 Soudní proces se členy skupiny The Plastic People of the Universe

Fotogalerie

001002003004005006007008009010

Václav Havel a normalizace (tipy na další vzdělávací projekty)

Vyberte si další lekci

Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |