Menu EN search-web

Pamětníci

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Václav Havel, 8. 5. 1993

E-learningovou sérií provází kromě moderátorů také pamětníci, kteří osobně znali Václava Havla a kteří se dnes nadále snaží šířit jeho myšlenkový odkaz.

Michael Žantovský

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001–2 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je místopředsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Madeleine Albright 

Madeleine Albright se narodila jako Marie Jana Körbelová 15. května 1937 v Praze. V roce 1948 její rodina požádala o azyl v USA. Madeleine Albright se stala vůbec první ženou v historii Spojených států, která zastávala funkci ministryně zahraničí. Tou se poprvé stala 23. ledna 1997 a svůj úřad vykonávala až do 20. ledna 2001. Nadšená americká i česká patriotka, o níž se v roce 1998 český prezident Václav Havel vyjádřil jako o možné nástupkyni na jeho úřad, také pomohla prosadit vstup Česka, Polska a Maďarska do NATO.

Anna Freimanová 

Anna Freimanová působila v 70. letech jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize. V současnosti působí v Knihovně Václava Havla. 

Ondřej Němec 

Ondřej Němec se narodil do známé disidentské rodiny Dany a Jiřího Němcových. Začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012. V současnosti působí v Knihovně Václava Havla. 

Jáchym Topol 

Jáchym Topol je spisovatel a novinář, signatář Charty 77. Před sametovou revolucí 1989 pracoval v různých dělnických zaměstnáních, působil také jako zpěvák a textař skupiny Psí vojáci (frontman skupiny byl jeho bratr Filip Topol).  Je autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí aj. V říjnu 2017 se stal laureátem  laureátem Státní ceny za literaturu za román Citlivý člověk. Byl šéfredaktorem časopisu Revolver Revue, členem redakce týdeníku Respekt a deníku Lidové noviny. V současnosti působí v Knihovně Václava Havla.

001002003004005

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |