Menu EN search-web

Životopis VH

Václav Havel byl jedním z nejpozoruhodnějších politiků minulého století. Jeho jedinečná životní dráha - od prominentního dítěte přes vyvrhele k světoznámé osobnosti - svádí ke zjednodušujícím pohledům. Není však sporu o tom, že sehrál přední roli při odstraňování jedné z nejsvůdnějších utopií všech dob a stál v čele jedné z nejdramatičtějších společenských proměn moderních českých a evropských dějin.

Michael Žantovský: Havel

Foto
1936 Václav Havel se narodil v Praze v rodině Ing. Václava M. Havla a Boženy Havlové, roz. Vavrečkové.
Foto
1951 Václav Havel ukončil povinnou školní docházku. Současně s tím vyvstaly potíže vyplývající z tzv. „třídního původu“ při získávání vyššího vzdělání.
Foto
1951 Václav Havel pracoval jako učeň – chemický laborant, současně navštěvoval večerní gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, které dokončil v roce 1954.
Foto
1955 Václav Havel po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na vysokou školu humanitního zaměření začal studovat na ekonomické fakultě ČVUT v Praze.
Foto
1960 Václav Havel začal působit v Divadle Na zábradlí, zprvu jako jevištní technik, posléze jako dramaturg až do léta roku 1968.
Foto
1963 V Divadle Na zábradlí byla poprvé uvedena první samostatná celovečerní hra Václava Havla Zahradní slavnost.
Foto
1964 Václav Havel si bere za manželku Olgu Šplíchalovou.
Foto
1966 Václav Havel dokončuje dálkové studium na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Foto
1968 Václav Havel se zasazuje o demokracii a oživení kultury během Pražského jara. Kriticky reaguje na srpnovou okupaci ČSSR.
Foto
1969 Václav Havel se po okupaci ČSSR kriticky vyjadřuje k dění v zemi, stává se zakázaným autorem. Jeho dramata nesmí být inscenována.
Foto
1974 Václav Havel nesmí publikovat, mnoho času tráví na své chalupě na Hrádečku. Devět měsíců dokonce pracuje jako dělník v Trutnovském pivovaře.
Foto
1975 Václav Havel píše otevřený dopis Gustávu Husákovi, v němž kritizuje československou vládu i atmosféru v zemi.
Foto
1977 Václav Havel se stává jedním z iniciátorů a prvních mluvčích Charty 77.
Foto
1978 Václav Havel se stává jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).
Foto
1979 Za své názory a činy byl Václav Havel v letech 1977-1989 několikrát vězněn. Celkově strávil ve vězení více než 5 let.
Foto
1989 Václav Havel se stává jednou z vůdčích osobností sametové revoluce, spoluzakládá Občanské fórum.
Foto
1990 Václav Havel je zvolen dne 29. 12. 1989 Federálním shromážděním prezidentem Československé socialistické republiky.
Foto
1993 Václav Havel je po rozpadu Československa zvolen Poslaneckou sněmovnou prezidentem České republiky.
Foto
1996 Olga Havlová umírá 27. ledna 1996.
Foto
1997 Václav Havel se žení s Dagmar Veškrnovou, populární divadelní a televizní herečkou.
Foto
1999 Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stává členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO).
Foto
2003 Funkční prezidentské období Václava Havla končí 2. února 2003.
Foto
2004 Založena Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Foto
2004 Česká republika se stává členskou zemí Evropské unie.
Foto
2010 Václav Havel režíruje film Odcházení natočený podle vlastní divadelní předlohy.
Foto
2011 Václav Havel umírá na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011.

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |