Menu EN search-web

Lekce

Osud tomu chtěl, že jsem mohl být svědkem, účastníkem a občas i iniciátorem dějů velmi důležitých pro naši zemi, Evropu a vlastně pro celý svět. Zasazoval jsem se o to, aby byla všude respektována lidská práva a ctěny lidská svoboda a důstojnost, pomáhal jsem vytvářet opozici v komunistických poměrech, platil za to vězením, byl v centru dramatických proměn systému a potom v čele státu snažícího se po pádu železné opony přispět k tvorbě nového mezinárodního politického řádu. To všechno má svůj význam a je zajímavé především a hlavně jako svědectví o nedávných dějinách, o povaze totalitního systému, o boji proti němu a o těžkostech společenské transformace po jeho kolapsu. 

Václav Havel, Několik vět ke knihovně, 2006

 

Příběh Václava Havla - Příběh lidských práv - Příběh československých dějin 

Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |