Menu EN search-web

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu.

Charta 77, 1977

Anotace lekce

V úvodu lekce se studenti znovu vrací k soudnímu procesu se členy skupiny The Plastic People of the Universe. Na něm si mladí diváci uvědomí porušování lidských práv – zatýkáni jsou mladí lidé jenom kvůli svému hudebnímu vkusu a nonkonformnímu vzhledu. Václav Havel a další odpůrci režimu se v procesu angažují, protože jde o zcela zjevné potírání základních lidských svobod.

Následně se lekce zaměřuje na mezinárodní Konferenci o spolupráci a bezpečnosti v Evropě v roce 1975. Na ní vláda ČSSR podepisuje pakt o dodržování lidských práv, která však fakticky v naší zemi dodržována nejsou. Reakcí na podpis tohoto závazku je Charta 77. Studenti se seznámí s vznikem prvotního prohlášení Charty 77, reakcí režimu na ně i s přerodem Charty 77 v širokou komunitu lidí, kteří se více než dvanáct let budou snažit o zasazování práv a svobod v totalitním Československu. Po zatčení Václava Havla po zveřejnění Charty 77 se studenti dozvídají také o zapojení filozofa Jana Patočky a jeho tragické smrti. Mladí diváci jsou dále seznámeni se vznikem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a následným nejdelším pobytem Václava Havla ve vězení. Třetí díl končí propuštěním Václava Havla na svobodu v roce 1983.

Lekce 3 - Politický vězeň

Cíl lekce

  • pochopit na příkladu procesu se členy Plastiků porušování lidských práv v tehdejším Československu
  • pochopit důvody vzniku Charty 77 a její přerod do komunity odpůrců režimu
  • pochopit důvody vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
  • zasadit život Václava Havla do dobového kontextu a ukázat důsledky, které přinesl jeho odpor proti režimu (opakované věznění)

Metodické materiály

Četba z Václava Havla

Do časového období třetí lekce spadají dva důležité texty Václava Havla: Dopisy Olze psané z vězeňského pobytu (1979 – 1983) a dále esej Moc bezmocných z roku 1978. Proces s Plastiky Havel reflektuje v životopisném rozhovoru Dálkový výslech. Pokud máte ve výuce čas, pusťte si ukázku alespoň z jednoho textu a diskutujte o něm. Videoukázky naleznete na webové stránce www.cisthavla.cz a mají cca 5 minut. K ukázce je k dispozici i manuál pro učitele a pracovní list pro studenty – v něm jsou obsaženy návodné otázky, o kterých lze se studenty diskutovat.

Dopisy Olze – čte bloggerka Do Thu Trang

Moc bezmocných – čtou herečky Anna Failová, Anna Kameníková a Eva Josefíková

Dálkový výslech – Proces s Plastiky – čtou KOVY a Janek Rubeš

Fotogalerie

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019

Časová osa

1975 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konaná v Helsinkách
1976 Soudní proces se členy hudební skupiny The Plastic People of the Universe
1977 Zveřejnění prohlášení Charty 77
1977 První uvěznění Václava Havla jako reakce na Chartu 77
1978 Založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)
1979 Druhý a nejdelší pobyt Václava Havla ve vězení
1983 Propuštění Václava Havla z vězení

Vyberte si další lekci

Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |