Menu EN search-web

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Bez zázemí občanské společnosti politické strany i vrcholné politické instituce státu chřadnou, ztrácejí elán, novou krev i nápady, aby se posléze proměňovaly v nezajímavé a do sebe uzavřené hloučky politických profesionálů, kteří si téměř vystačí sami.

Václav Havel, 1999 

Anotace lekce

Cílem této lekce je sledovat kroky Václava Havla po zvolení prezidentem v roce 1989 na domácím poli a věnovat se jeho snaze budovat v nově vzniklém demokratickém státě občanskou společnost. Studenti se v lekci dozvědí, co znamená pojem “občanská společnost”, jaká jsou práva, ale i povinnosti každého občana. Pochopí také to, proč Václav Havel roli občanů považoval za tak důležitou. V průběhu lekce se studenti seznámí s několika konkrétními příklady, kdy se Václav Havel a jiné osobnosti snažili podporovat rozvoj občanské společnosti. Na příkladu Václava Havla zjistí, jak se mohou oni sami aktivně zapojit do budování občanské společnosti. Studenti pochopí, že aktivní role občana je v demokratickém světě stejně důležitá jako role politických stran a že roli občana má plnit každý z nás.

Lekce č.6

Cíl lekce

  • pochopit pojmy občanská společnost a občanská zodpovědnost
  • umět si představit atmosféru prvních porevolučních let v zrcadle postupně vznikající občanské společnosti
  • pochopit, že každý člověk je občan a měl by se aktivně zajímat o zemi, v níž žije
  • pochopit, že každý se může aktivně zapojit do světa okolo sebe a začít u drobných věcí ve svém okolí

Metodické materiály

Fotogalerie

001002003004005006007008009010011

Časová osa lekce

1989 Sametová revoluce
1989 Václav Havel zvolen 29. prosince 1989 prezidentem Československa.
1990 Olga Havlová zakládá Výbor dobré vůle Olgy Havlové.
1992 Založena jedna z předních českých neziskových organizací - Člověk v tísni.
1993 Rozpad Československa na dvě samostatné země - Českou a Slovenskou republiku.
1996 Vznik nadace Forum 2000 - ze společné iniciativy tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla, japonského filantropa Yohei Sasakawy a nositele
1998 Vznik Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Vyberte si další lekci

Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |