Menu EN search-web

O projektu

Škola musí vést mladé lidi také k sebevědomému občanství; nebudou-li se o politiku zajímat všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných.

Václav Havel, Letní přemítání, 1991

Cílem tohoto e-learningového kurzu je na příkladu Václava Havla ukázat mladým lidem smysluplnost boje za dodržování lidských práv, který je stejně aktuální v každé době. Kurz představuje mladým lidem, narozeným po roce 1989, Václava Havla jako člověka, který celý svůj život navzdory mnoha překážkám bojoval za svobodu a lidská práva a to jak v období československé totality, tak v roli demokratického prezidenta a následně i občana. V poslední lekci je v souvislosti s budováním nového demokratického státu po roce 1989 vyzdviženo také téma občanské společnosti a občanské zodpovědnosti. Kurz zároveň přiblíží studentům nejdůležitější události československé historie druhé poloviny 20. století, které budou díky spojení s osudem konkrétního člověka pro mladé diváky jasněji představitelné. Cílem kurzu není jen reflexe života jedné konkrétní historické osobnosti, ale uvědomění si důsledků, které má pro dnešní svět – nutnosti bojovat za svobodu a lidská práva opakovaně a v každé době.  

Trailer

Struktura kurzu

Kurz je rozdělen do šesti lekcí, které chronologicky mapují život Václava Havla. Videa kombinují mluvené slovo moderátorů s archivními materiály. Lekce jsou natočeny dynamickým youtube stylem tak, aby zaujaly mladou generaci. Díky fotografiím známých českých fotografů a atraktivním archivním dokumentům kurz osloví studenty i po vizuální stránce a zprostředkuje jim atmosféru doby. 

Moderátoři

Moderátory českých lekcí jsou Emma Smetana (moderátorka a zpěvačka) a choreograf a producent Yemi. Oba průvodci svou tváří a osobními komentáři studentům zatraktivní téma, pomohou jim příběh Václava Havla pochopit a to i s jeho přesahy do dnešní doby. Šestidílná série existuje i v anglické verzi. Jejími průvodci jsou rodilí mluvčí Molly Emmett (USA) Matthew James Burt (GB) a lekce lze využít i jako doplňkový materiál v hodinách angličtiny.

Pamětníci

V sérii také zazní vzpomínky několika pamětníků, kteří osobně znali Václava Havla, včetně bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové

Grafika a hudba

Na grafickém zpracování videolekcí jsme spolupracovali s Jindřichem Janíčkem a nakladatelstvím Take Take Take. Za poskytnutí hudby k jinglu série děkujeme Thomu Artwayovi a Ondřeji Juráskovi

Využití ve výuce

Pedagogové mohou využít kurz jako celek, nebo výběrově jednotlivé lekce. Podtituly lekcí napovídají, jaká historická období a události jsou v díle zmíněny. 

Základem každé lekce je video, které je doprovázeno dalším podpůrným materiálem. Každá lekce obsahuje:

  • videolekci
  • manuál pro učitele, jak s lekcí pracovat ve výuce
  • pracovní list pro studenty
  • modelový test
  • internetovou fotogalerii vybraných snímků a dokumentů
  • časovou osu 
  • obecný metodický materiál o diskusi na téma lidských práv využitelný napříč lekcemi

Cílová skupina 

Kurz je možné využít ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů na středních školách i v prvních ročnících vysokých škol. S podporou pedagoga mohou obsah lekce zvládnout i žáci posledních ročníků základních škol. 

Vyberte si lekci

Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |