Menu EN search-web

Každý může změnit svět Lidská práva v životě a díle Václava Havla

Lidská práva jsou univerzální a nedělitelná. Nedělitelná je i lidská svoboda: je-li upírána komukoli na světě, je tím upírána člověku jako takovému, a tudíž nepřímo všem lidem. Proto nelze mlčet k žádnému zlu či násilí; mlčení k nim je jejich podporou.

Václav Havel, Letní přemítání, 1991

E-learningový kurz Knihovny Václava Havla přibližuje zejména mladým lidem myšlenky a dílo Václava Havla s důrazem na oblast lidských práv, občanské společnosti a odpovědnosti. Jeho cílem je atraktivní formou, využívající možností moderních technologií, představit osobnost Václava Havla i její dobový kontext a ukázat smysluplnost a nadčasovost boje za lidskou svobodu.

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

Projekt vznikl za podpory těchto organizací:

  • Knihovna Václava Havla
  • Rockefeller Brother Fund
  • US Embassy, Czech Republic
  • Bakala Foundation
  • Jan Barta

Za poskytnutí archivních materiálů děkujeme

  • Česká televize, Czech TV
O projektu Lekce Moderátoři Pamětníci Životopis VH Kontakt
Kurz Mladý muž

Mladý muž

Šťastné dětství - Únor 1948 - Tvrdá padesátá - Zlatá šedesátá (1936 - 1968)

Kurz Disident

Disident

Invaze - Normalizace - Dopis Gustávu Husákovi - Disent (1968 - 1976)

Kurz Politický vězeň

Politický vězeň

Plastici - Charta 77 - Vězení (1976 - 1983)

Kurz Revoluční vůdce

Revoluční vůdce

Perestrojka - Několik vět - Sametová revoluce (1983 -1989)

Kurz Prezident

Prezident

Lidská práva ve světě - Lidská práva doma (1989 - 2003)

Kurz Občan

Občan

Občanská společnost - Občanská zodpovědnost (1989 - 2011)

Copyright © 2017 – 2024, Havel v kostce, Všechna práva vyhrazena |